Tal coronabesmettingen slinkt mondjesmaat in Friesland: jongvolwassenen vormen grootste aandeel van besmette Friezen

Het coronavirus. FOTO EPA

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen in Friesland is voor de derde week op rij gedaald. Van een grote afname is nog geen sprake. Het risiconiveau blijft zeer ernstig.

Ten opzichte van vorige week gaat het om een geringe afname van 4 procent. Vergeleken met drie weken geleden is de daling een kwart. Het aantal van 1128 geregistreerde positieve gevallen lag niet zo laag sinds half december.

Het vindpercentage lag de laatste dagen bijna 20 procent hoger dan voorheen: zo’n één op de tien geteste Friezen was positief. Dat duidt op afnemende vaccinatiebereidheid. Dat komt mede door het gebruik van zelftesten, meldt GGD Fryslân. De gezondheidsdienst spreekt van ,,een mogelijk vertekenend beeld”. Minder dan 10.000 Friezen deden de afgelopen week een coronatest bij de GGD, het laagste weekaantal sinds half februari.

GGD hamert op afstand tussen positief geteste, thuiswonende jongvolwassenen en hun ouders

De GGD verwacht dat het aantal besmettingen met de nieuwe versoepelingen op komst niet zal dalen en maakt zich zorgen over jonge thuiswonende volwassenen die een risico zijn voor hun nog ongevaccineerde ouders. De jongvolwassenen vormen namelijk het grootste aandeel van de besmette Friezen (een kwart) en de GGD ziet de besmettingen onder vijftigers oplopen.

De GGD schat dat bijna vier keer zoveel jongvolwassenen het coronavirus onder de leden hebben dan de groep die zich heeft laten testen. Ouders moeten het contact met hun positief geteste kinderen zoveel mogelijk mijden en in isolatie in hun kamer houden, adviseert de GGD. ‘Schaam je niet voor de tijdelijke, fysieke afstand tot elkaar. Er komen betere tijden!’

Cijfers per gemeente

In tien van de achttien Friese gemeenten daalde het aantal positief geteste inwoners. GGD Fryslân meldt de volgende gemeentelijke cijfers (tussen haakjes vorige week): Leeuwarden 228 (231), Súdwest-Fryslân 164 (207), De Fryske Marren 96 (100), Smallingerland 88 (83), Opsterland 80 (62), Heerenveen 74 (91), Waadhoeke 71 (61), Achtkarspelen 62 (72), Tytsjerksteradiel 61 (56), Noardeast-Fryslân 60 (56), Ooststellingwerf 48 (31), Weststellingwerf 40 (62), Dantumadiel 27 (21), Harlingen 17 (20), Vlieland 8 (5), Ameland 3 (5), Terschelling 2 (12) en Schiermonnikoog 0 (0).

Het coronavirus maakt nog altijd dodelijke slachtoffers in de provincie, ondanks dat naar schatting de helft van de Friezen een eerste vaccinatie heeft gehad. De voorbije week zijn er drie doden als gevolg van Covid-19 gemeld in Friesland.

‘Corona-bezetting’ in ziekenhuis niet eerder zo laag in 2021

De bezetting in de Friese ziekenhuizen blijft afnemen. Vrijdagochtend lagen er nog 56 coronapatiënten, van wie 25 op de intensive care, blijkt uit cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland. Bijna een kwart van de ic-patiënten komt van buiten het Noorden. Vooral op de gewone verpleegafdeling neemt de druk op de ziekenhuizen af. Voor zover valt na te gaan lagen er in 2021 niet eerder zo weinig coronapatiënten (135 in totaal) en ook niet zo weinig Noorderlingen met Covid-19 (103 in totaal) in de negen Noordelijke ziekenhuizen als vrijdagochtend.

De ,,beperkte ruimte die ontstaat” wordt gebruikt om de zorg overeind te houden die moet worden geleverd om te voorkomen dat er binnen zes weken gezondheidsschade optreedt, meldt het AZNN. Deze zorg kwam volgens het AZNN twee weken geleden even in het geding in enkele ziekenhuizen, waaronder in MCL in Leeuwarden.

Volgens het AZNN is nu 30 procent van de volwassenen in het Noorden maximaal beschermd met een coronavaccinatie. GGD Fryslân prikte afgelopen week bijna 26.000 Friezen. De verwachting is dat mensen die in 1963 zijn geboren in de loop van volgende week een uitnodiging krijgen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Balkster Courant
Coronavirus