Workshop om inwoners bij Boijl te betrekken

FOTO GOOGLE STREETVIEW

Dorpsbelang Boijl gaat op zoek naar inwoners, die een bijdrage willen en kunnen leveren aan de leefbaarheid van het dorp.

Dorpsbelang stelt dat Boijl een leuk, sociaal en leefbaar dorp is. ‘Iedereen die er woont heeft iets te bieden om dit zo te houden. Jong, oud, hier geboren of hierheen verhuisd, betrokken bij het dorp of juist in stilte hier wonend. Iedereen heeft vaardigheden, een talent, een drive, een locatie of contacten die voor anderen handig kunnen zijn. Maar het zijn vaak dezelfde mensen die we vragen in het verenigingsleven. En dezelfde mensen die reageren als er iets te doen is. Dat is zonde. Want er zijn veel meer Boijligers die een bijdrage willen en kunnen leveren aan de leefbaarheid in ons dorp. Dit ontdekken we als we met hen in gesprek gaan.‘

Daarom wordt op zaterdag 5 september van 11.00 tot 15.30 uur in De Tille een workshop gehouden door Daniel Pit van het Bureau voor Samenlevingsopbouw, waar maximaal tien Boijligers aan mee kunnen doen. Het gaat volgens de ABCD-methode: hoe krijg je de talenten en vermogens van mensen in beeld en wat kun je er daarna mee.

‘We gaan niet uit van de zorgen voor de toekomst van ons dorp, maar juist vanuit het positieve, de energie en de kracht die bij de Boijligers zit. Wat vinden zíj belangrijk en mooi? Waar lopen zij warm voor? Als je dat weet, kun je ze met elkaar verbinden waardoor nieuwe onderlinge contacten ontstaan. Of je kunt hen gericht uitnodigen om hun talenten, netwerken of mogelijkheden (tijdelijk) in te zetten. Zo blijft Boijl een leuk, sociaal en leefbaar dorp.’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Weststellingwerf