Wandelaars dragen een hoepel om anderhalvemeter te bewaren bij wandeltocht De Hoeve

FOTO LENUS VAN DER BROEK

Een markant gezicht in de omgeving van het dorp De Hoeve in Weststellingwerf. Zondagmiddag wandelden daar enkele tientallen mensen met een hengsel om hun schouders waar via touwtjes een hoepel aan hing,

De organisatoren van deze ludieke ‘Hoepel Op Corona-wandeling’ deelden de hoepelconstructies uit om zeker te zijn dat deelnemers zich aan de afstandsregels zouden houden.

De wandeltocht zelf verliep zoals wandeltochten doorgaans ook pre-corona verliepen: met gezelligheid en cultureel vertier langs de route. Aan de start speelde een draaiorgel.