Varkenshouder Peter veldhuizen moet op last van de gemeente twee ventilatoren verwijderen uit de achtergevel van een stal van zijn bedrijf aan de Hellingstraat in Noordwolde. Medewerkers van de Friese dienst FUMO constateerden in juli dat de ventilatoren op die plek in strijd zijn met de omgevingsvergunning uit 2013. De ventilatoren blazen de lucht door de behuizing omhoog de lucht in.

De ventilatoren horen op het dak de lucht horizontaal weg te blazen, maar zijn daar dus verdwenen. Het college is voornemens een dwangsom van maximaal 1000 euro per week - tot een maximum van 10.000 euro - op te leggen als de situatie niet wordt hersteld. Veldhuizen rijgt na het definitieve besluit vier weken de tijd de tekortkomingen te herstellen, voordat de dwangsom verbeurd wordt verklaard. Veldhuizen meldt vanuit het buitenland dat hij de brief nog niet gezien heeft. ,,Maar zonder die ventilatoren gaan de varkens dood.’ Hij kan nog tegen het voorgenomen besluit in beroep gaan.

In strijd met de regels

De FUMO-controle was het gevolg van klachten van omwonenden en inwoners van Noordwolde. Er was door 43 personen aangedrongen op handhaving. De bewoners zijn van mening dat deze varkensfokker zich op meerdere gebieden niet houdt aan de wettelijke- en milieuregels. Voor de gemeente zijn alleen bewoners van wie het perceel grenst aan dat van Veldhuizen belanghebbende.

Er werd door FUMO ook vastgesteld dat er twee voersilo’s in strijd met de regels zijn geplaatst. Maar daarvoor is alsnog door Veldhuizen melding gemaakt en dat is genoeg voor de gemeente om het niet meer als een overtreding te beoordelen. Bovendien is door Veldhuizen op 10 juni een omgevingsvergunning aangevraagd voor wijziging en uitbreiding van het bedrijf. Maar daarmee is de nu vastgestelde overtreding met de ventilatoren dus nog niet gelegaliseerd.

Stankoverlast

De zorgen over de uitbreiding van Varnoo BV vallen volgens de gemeente buiten deze handhavingsprocedure. De omwonenden stellen dat de cijfers die Veldhuizen noemt over het aantal varkens veel te laag zijn ‘terwijl er nu al sprake is van stankoverlast en er zijn zorgen omtrent de stikstof en fijnstofuitstoot’.

Veldhuizen wil er net als eerder in 2013 een stal bijbouwen op de plek van een oude boerderij, waardoor het aantal zeugen toeneemt van ongeveer 700 tot een kleine 1100. De omwonenden spreken over 1400 dieren. Volgens Veldhuizen is na contact met de gemeente gebleken dat de uitbreiding past binnen het bestemmingsplan. Hij denkt de angst in de buurt voor meer stank te kunnen wegnemen door het plaatsen van luchtwassers.

Illegale lozingen

De omwonenden noemen het een ernstige zaak dat er sinds kort grote eikenbomen op het perceel bij een luchtbewassingsinstallatie dood zouden zijn.

‘Er bestaat reden te veronderstellen dat dit komt door de bedrijfsvoering van Varnoo. Bewoners die vlakbij wonen en die jonge kinderen hebben zijn ongerust door de bomensterfte. Bewoners vrezen schade voor hun gezondheid door de uitstoot van Varnoo en dat wordt nog eens versterkt door de huidige bomensterfte. Tientallen jaren oude eikenbomen gaan niet zomaar ineens dood. Daarnaast loost het bedrijf illegaal varkensdrek in de sloot.’

De protesterende bewoners vragen de gemeente, de provincie en het Wetterskip per brief de doodsoorzaak van de bomen te onderzoeken en om de illegale lozing aan te pakken.

De bewoners willen ook dat de beslissing om het bedrijf vergunning tot uitbreiding te geven wordt aangehouden tot het onderzoek is afgerond. Een inspreker heeft eind juni namens de bewoners de raad gevraagd om het in 2017 vastgestelde beleid betreffende verruiming van de intensieve veehouderijen in het buitengebied te herzien en geen vergunning te geven voor de bouw van een nieuwe stal.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Weststellingwerf
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct