Reconstructie fietspad langs De Lende ligt stil: nieuwe werkwijze brengt schade toe aan voortplantingsgebied libellen

Witsnuitlibelle. FOTO PROVINCIE FRYSLÂN

De reconstructie van het fietspad langs De Lende, tussen de Domeinenweg bij Wolvega en de Kontermansbrug, ligt tijdelijk stil. Dit in verband met het beschermen van een belangrijk voortplantingsgebied voor kwetsbare libellensoorten in de beek.

Voor de voortplanting zijn soorten als de sierlijke witsnuitlibel afhankelijk van waterplanten in de beek, daar zetten ze eitjes af.

Vanaf begin april worden door de aannemer bouwstoffen en grond met werkboten over De Lende vervoerd, dit omdat het werkterrein over land onvoldoende begaanbaar is. Eerder zakte een kraan bijvoorbeeld weg in de grond, daarop is besloten zo veel mogelijk via het water te doen. „De verwachting was dat die werkwijze de waterplanten niet erg zou aantasten, maar dat blijkt wel het geval te zijn”, aldus de provincie Fryslân. Het werk is daarom stilgelegd en het is niet bekend wanneer dit weer start.

De verwachting is dat het fietspad nu pas aan het einde van het jaar klaar is, tot die tijd is het pad afgesloten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Weststellingwerf