Raadslid Mulder boos op burgemeester

Foto ter illustratie. FOTO PIXABAY

De gaswinning in Weststellingwerf leverde woensdagavond een ongemakkelijke confrontatie op tussen de burgemeester en raadslid Ton Mulder van Blijf Stellingwarfs. Mulder is een hartstochtelijk strijder tegen de gaswinningen in de gemeente en laat geen gelegenheid ongemoeid om dat in een uitvoerig betoog kenbaar te maken. Maar de vergaderregels bieden niet altijd die ruimte, zo bleek.

Bij Ton Mulder waren er ditmaal veel frustraties dat het college over bepaalde zaken rond de gaswinning geen verdere stappen neemt, zo bleek uit antwoorden op ongeveer 25 vragen van Mulder en GroenLinks. Het gaat bijvoorbeeld on een onderzoek naar de gaswinning per veld en boorlocatie in Weststellingwerf. Het college accepteert dat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) geen verder onderzoek doet. Dat geldt ook voor de overproductie die zou hebben plaatsen gevonden op de boorlocatie in Noordwolde op basis van de productielimiet per dag in de omgevingsvergunning. Mulder was duidelijk niet tevreden over de antwoorden op ongeveer en kwam dan ook opnieuw met heel veel vragen, gekoppeld aan een politiek statement. Wethouder Hanneke Zonderland gaf vervolgens op geen enkele vraag antwoord en nodigde Mulder uit om maar eens te komen praten. Tot boosheid van Mulder, die niet begreep waarom de wethouder zich er zo makkelijk van afmaakte.

D66 wilde bovendien de discussie in de openbaarheid blijven voeren. Burgemeester Andre van de Nadort constateerde dat het betoog van Mulder in strijd was met het reglement van orde en vond dat er dan eerst een apart agendapunt van gemaakt moet worden. Volgens de burgemeester was er nu alleen ruimte om aanvullende vragen te stellen. Mulder verweet de burgemeester niet onafhankelijk te zijn. ,,Beschamend, erg en ongehoord. Ik heb er veel moeite voor gedaan, dan verwacht je van collega’s en van u respect om mijn verhaal af te maken.’’ Van de Nadort nam kennis van de kritiek: ,,U wilt meer dan nadere inlichtingen, u wilt alles bespreken.’’ Mulder legde zich er bij neer en zei zeker in gesprek te zullen gaan met de wethouder: ,,Dan kom ik daarna wel met een initiatiefvoorstel voor behandeling in de raad.’’