Raad Weststellingwerf bespreekt gevolgen crisis voor gemeentekas

Weststellingwerf. FOTO ARCHIEF

Het college van Weststellingwerf komt zo snel mogelijk met een financiële stand van zaken als gevolg van de corona-crisis. Er was al een probleem met tekorten bij de jeugdzorg en WMO. Het college wil over de gevolgen bij de begrotingsvergadering later dit jaar meer duidelijkheid geven.

Maar als er problemen zijn bij ondernemers, dan doet het college haar best een oplossing te vinden. Dat kan bijvoorbeeld door uitstel van betaling te geven. De raad wilde meer weten over z’n individueel probleem, namelijk dat van modebedrijf Oak-fashion in Noordwolde. Eigenaar Karin Crom had een beroep gedaan op de zogenaamde NOW-regeling om personeel in dienst te kunnen houden, maar die aanvraag is afgewezen. De berekening die hier op toegepast wordt is op basis van de loonsom van januari en toen was ze nog geen werkgever. De werknemers stonden toen op de payroll en zijn per 1 maart in dienst genomen.

Wethouder Roelof Theun Hoen: ,,Dat is op zijn zachts uitgedrukt erg zuur. We hebben het onder de aandacht gebracht van Kamerleden en er zijn ook al vragen over gesteld aan de staatssecretaris.’’ In de geest van de regeling heeft Oak-Fashion volgens Hoen recht op een bijdrage. ,,We hopen dat dit soort gevallen door de staatssecretaris opnieuw beoordeeld worden.’’

Het college wil verder afwachten hoe het toepassen van de rijksregelingen voor ondernemers uitvallen. De burgemeester wilde woensdagvond nog geen (gedateerde) getallen noemen van de ondernemers die van de mogelijkheid tot financiële ondersteuning gebruik maken. Door de crisiswerkzaamheden lopen bepaalde reguliere werkzaamheden van ambtenaren vertraging op.