Plantdag Oosterstreek en buitengebied Noordwolde

FOTO: LENUS VAN DER BROEK

Wethouder Hanneke Zonderland plantte zaterdagochtend, samen met groencommissieleden uit Oosterstreek en Noordwolde, een lindeboom voor het dorpshuis in Oosterstreek. Dit was de afsluiting van het project ‘Dorp, landschap en biodiversiteit’. Inwoners van beide dorpen konden beplanting bestellen om hun omgeving groener te maken. Deze planten haalden ze zaterdag op.

In het project ´Dorp, landschap en biodiversiteit´ werkte gemeente Weststellingwerf samen met een enthousiaste groencommisie plannen uit voor meer groen in en rond Oosterstreek en Noordwolde. Zorgen voor meer biodiversiteit was ook een belangrijke doelstelling. In het voorjaar hebben de bewoners op hun erven 350 nestkasten en insectenhotels opgehangen en bloemzaden gezaaid, in het najaar planten zij nog bloembollen.

Zaterdagochtend halen de honderd deelnemers aan het project hun bestelling op. Het maakt Oosterstreek en het buitengebied van Noordwolde een stuk groener. De inwoners bestelden in totaal één kilometer aan hagen (beuk, haagbeuk, hulst, liguster en meidoorn), 1500 stuks diverse streekeigen struiken en 134 bomen. Bewoners gaan op hun erf zelf hun fruit kweken en planten daarvoor 140 hoogstam fruitbomen.

Binnen de bebouwde kom van Oosterstreek planten bewoners zaterdag dertien bomen. Later dit jaar komen er in langs buitenwegen nog 63 bomen bij, zoals linde, veldesdoorn en walnoot.

Meer dan 100.000 bloembollen in het openbaar groen

Om de groei van het aantal insecten zoals gaas- en sluipvliegen, hommels, bijen en sluipwespen te bevorderen, laat de gemeente langs wegen in Noordwolde en Oosterstreek in totaal meer dan 100.000 bloembollen planten.

Ook wordt in een aantal bermen een bloemrijk mengsel gezaaid dat past in de streek. Langs fietsroutes met eiken hangen we 50 extra nestkasten op. Al deze maatregelen helpen mee om meer biodiversiteit te krijgen en natuurlijke vijanden van plaagdieren aan te trekken. En dat helpt weer om bijvoorbeeld overlast van de eikenprocessierups te verminderen. Vogels, zoals koolmezen, boomklevers en mussen, eten deze rupsen, vooral als ze jongen hebben. Ook larven van gaasvliegen en sluipwespen bestrijden de eikenprocessierups. Zo investeren gemeente en inwoners samen in een duurzame leefomgeving.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Weststellingwerf