Inspectie: Hoeve Boschoord moet incidenten met tbs'ers zorgvuldiger verwerken

Foto: Rens Hooyenga

TBS-kliniek Hoeve Boschoord, net over de provinciegrens in Drenthe, moet incidenten met tbs’ers zorgvuldiger verwerken. Dat stelt de Inspectie Justitie en Veiligheid, die administratieve onzorgvuldigheden heeft geconstateerd bij twee van de dertig bijzondere voorvallen die Boschoord de afgelopen twee jaar heeft gemeld.

Van een incident waarbij een tbs’er is betrokken moet in bepaalde gevallen een melding bijzonder voorval gemaakt worden bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om brandstichting, poging tot ontvluchting, agressie tegen personeel of ongeoorloofde afwezigheid.

‘Alle incidenten gemeld’

De Raad van Bestuur van Trajectum, waar de kliniek in Boschoord onder valt, meldt in een reactie dat er geen ‘structurele tekortkomingen’ zijn.

,,Het melden van incidenten is een ontzettend belangrijk onderdeel van het werk. We zien in de brief van de Inspectie de bevestiging dat er geen enkele aanleiding was om te denken dat er problemen zijn op dit gebied en Trajectum incidenten opzettelijk verkeerd meldt uit financieel gewin. Behalve een paar administratieve verbeterpunten is uit het oriënterend onderzoek ook gebleken dat we alle incidenten hebben gemeld, zoals dat ook van ons mag worden verwacht.”