Extra ledenvergadering over verkoop aula Noordwolde

FOTO PIXABAY

De begrafenisvereniging ‘De Laatste Eer’ in Noordwolde houdt op 4 december een extra algemene ledenvergadering. Dat is bijzonder, omdat de vereniging tijdens de jaarvergadering in maart is opgeheven en het hele bestuur was toen aftredend.

De vereniging heeft echter nog steeds de aula aan de Meulewiek in het bezit en formeel moeten de leden volgens een notaris wel met de verkoop daarvan instemmen. Dat is dan ook het enige onderwerp van de extra vergadering.

Volgens aftredend penningmeester Henk Slot is er een akkoord bereikt met uitvaartverzorger Sako Kiers uit Frederiksoord en hypotheekverstrekker de Rabobank over de verkoop van de aula, die op 30 januari 2016 werd geopend. De bouw kostte destijds zo’n twee ton.

Hypotheek kan worden afgelost

Met het niet nader genoemde bedrag dat Kiers bereid is te betalen kan de hypotheek volgens Slot in zijn geheel worden afgelost en blijven er verder amper schulden over. Het bestuur helft de vereniging op omdat niet meer aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan. De verhuizing van de oude aula – nu de studio van de lokale omroep – naar de nieuwe aula leidde tot een verhoging van de lasten met 15.000 euro per jaar. Dat er meer leden overleden dan begroot vergrootte de financiële problemen.

De 1311 leden hebben over 2019 nog een contributie van 27,50 per betaald. Ze kregen tot dit jaar bij een overlijden 800 euro uitgekeerd, een soort verzekering voor een betaalbare uitvaart, waarop kosten in mindering worden gebracht. Maar in de loop van dit jaar was het geld op en werd er door de vereniging niets meer betaald. Sako Kiers is bereid om bij een overlijden een deel van dat bedrag uit te betalen. De vraag is nu of de leden op 4 december instemmen met de onderhandse verkoop aan Kiers.

Nog een kandidaat koper

Via Facebook mobiliseert lid Thomas Lodewijk uit Wolvega leden naar de vergadering te komen, die vanwege kostenbesparingen in de kleine aula is. ,,Inwoners van Noordwolde, kom naar de vergadering. Straks is er geen opbaarruimte meer in het dorp, want Kiers kan het gebouw wel weer verkopen en dan moeten overledenen naar het uitvaartcentrum van Kiers in Wolvega.’’ Ook uitvaartverzorging Naninga uit Wolvega heeft interesse getoond voor het pand, zo bevestigt Slot. ,,Maar die bood de helft van het bedrag dat Kiers bereid is te betalen.’’

Sako Kiers: ,,Wij wachten rustig af of onze hulp nog nodig is. Wij wensen iedereen wijsheid. Wij hebben besloten ons niet te bemoeien met deze discussie, omdat er voor ons geen discussie bestaat.’’ Volgens Kiers werd een jaar geleden om hulp gevraagd vanwege de benarde financiële situatie. Het bedrijf wilde inderdaad wel helpen bij het saneren van de schulden. ,,Na een volledig jaar is er nog geen enkele verandering in deze zaak.’’ Kiers wendt eigen financiële middelen aan om de aula in Noordwolde te behouden voor de inwoners van Noordwolde.

Vanuit de leden wordt ook gesteld dat het bestuur nog steeds geen financiële verantwoording heeft afgelegd over 2018. Die jaarrekening is nooit vastgesteld.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Weststellingwerf