Vragen in Brussel over dikke stroomkabel door het Wad

De kabel is nodig om energie van windparken op zee aan land te brengen. FOTO ARCHIEF

De sociaaldemocratische fractie in het Europees Parlement vraagt opheldering over de dikke stroomkabel die energieconcern Tennet dwars door het Waddengebied wil trekken.

De kabel is nodig om opgewekte elektriciteit van windparken op zee aan land te brengen. Volgens natuurorganisaties moet dat niet dwars door het Werelderfgoed, maar met een bochtje eromheen. Zo worden onder meer belangrijke zeegrasvelden gespaard.

Mohammed Chahim en Agnes Jongerius, beiden van de PvdA, willen van de Europese Commissie weten hoe deze plannen te rijmen zijn met de belangrijke internationale natuurwaarden van het Waddengebied. Ze willen dat de Commissie in overleg gaat met de Duitse en Nederlandse overheid om een natuurvriendelijker oplossing te bewerkstelligen.

Kortste route

Begin november bleek dat minister Eric Wiebes (Economische Zaken) akkoord gaat met de door Tennet gewenste korte route. Acht natuurorganisaties klommen op hun achterste benen. Ook de provinciale besturen van Fryslan en Groningen zien het liefste dat de stroomkabel met een oostelijke bocht om het Waddengebied gaat.

It Fryske Gea, Het Groninger Landschap, Stichting WAD, Stichting Duinbehoud, Natuurmonumenten, de Friese Milieu Federatie, Natuur en Milieufederatie Groningen en de Waddenvereniging trokken met hun bezwaren naar Brussel. Ze vinden dat commissaris Frans Timmermans als hoeder van de ‘green deal’ tegen het plan in het geweer moet komen.

Lees ook: Natuurorganisaties furieus over plan van minister Wiebes om stroomkabel door Waddengebied te laten lopen

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Waddengebied