Ruim 35 noordelijke fracties ondertekenen Waddenmanifest: 'Stop gas- en zoutwinning in Waddengebied'

Jochem Knol en Hetty Janssen, initiatiefnemers van het Waddenmanifest. FOTO BART VAN BRUG

De Wadden verdienen als UNESCO Werelderfgoed meer bescherming, stellen de Statenfracties van PvdA en GrienLinks Fryslân. Samen met Statenfracties uit Groningen en Noord-Holland en partijen uit de gemeenteraden en waterschappen van de drie aan het Wad gelegen provincies ondertekenden ze zaterdag een zogenoemd Waddenmanifest. Belangrijkste punt: de Tweede Kamer en het kabinet mogen niet langer toestaan dat er in het Waddengebied naar gas en zout wordt geboord.

,,Een uniek en waardevol stuk natuur dreigt verloren te gaan”, stellen de ondertekenaars in het manifest. ,,De winning van delfstoffen brengt de natuurlijke processen in het Waddengebied in gevaar en zorgt voor bodemdaling op land en in de Waddenzee’.”

De recent afgetreden minister van Economische Zaken en Klimaat, Eric Wiebes, beloofde de Tweede Kamer onderzoek te doen naar het zogeheten ‘hand-aan-de-kraan-principe’ en de effecten van de zeespiegelstijging op het Wad. De resultaten daarvan zijn nog niet openbaar. ,,Zolang niet uitdrukkelijk blijkt dat het hand-aan-de-kraanprincipe volledige garantie biedt dat er geen schade aan het Wad ontstaat door mijnbouw, dienen er geen vergunningen verstrekt te worden”, stellende de ondertekenaars van het Waddenmanifest. Ze noemen de gaswinning in Ternaard als voorbeeld. ,,Een krachtig signaal vanuit het Noorden is noodzakelijk.”

Stil en donker

,,Breng de stilte, donkerte en rust op het Wad terug”, roepen initiatiefnemers Hetty Janssen en Jochem Knol op. Ze hekelen de vergunningen die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat tegen de wil van de noordelijke Provinciale Staten verleende aan bedrijven met mijnbouwplannen in het Waddengebied.

,,De bedrijvigheid die mijnbouw met zich meebrengt leidt tot bodemdaling waardoor het ecosysteem ernstig verstoord raakt en onomkeerbare ecologische schade ontstaat”, stellen Janssen en Knol. Ze vragen Den Haag de winning van gas en zout een halt toe te roepen en geen nieuwe vergunningen voor de Wadden te verstrekken.

Ondertekenaars

Naast de Statenfracties van PvdA en GrienLinks Fryslân zetten onder meer de Friese Statenfracties van D66, SP, PvdD en FNP hun handtekening onder het Waddenmanifest. Dat geldt ook voor de raadsfracties van PvdA Terschelling, GroenLinks Súdwest-Fryslân, PvdA Noardeast-Fryslân, SIN Noardeast-Fryslân, Groen NOF, GroenLinks Harlingen, PvdA Harlingen en SAM Waadhoeke. Bij de waterschappen behoren de fracties van PvdA, FNP, PvdD en Fractie Water Natuurlijk Fryslân tot de ondertekenaars.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Harlingen
Friese gasvelden
Aardbevingen