Project WadAfval krijgt subsidie Gedeputeerde Staten

FOTO NIENKE DIJKSTRA, DOE EENS WAD

De Gedeputeerde Staten gaan het project ‘WadAfval: van plasticsoup naar groentesoep’ met een bijdrage van 49.524 euro steunen.

Het project WadAfval werkt aan twee pilots waarin de projectpartners in de zee-afbreekbare alternatieven ontwikkelen van bepaalde plastic producten, waarvan uit onderzoek bekend is dat ze veel in de Waddenzee terechtkomen.

Met de pilots laat het project zien dat het mogelijk is met twee hernieuwbare grondstoffen sluitende ketens te realiseren, van grondstof tot afzet. Hiermee kunnen verschillende producten met dezelfde grondstoffen gemaakt en afgezet worden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Wadden