Een zonneveld van 800 hectare. Waadhoeke doet met haar ambitieuze plan voor een energielandschap bij Sexbierum de wenkbrauwen fronsen. Maar meer dan 5 hectare kan zomaar niet, antwoordt de provincie op statenvragen.

Waadhoeke presenteerde begin vorige maand een plan hoe ze in de toekomst duurzame energie wil opwekken. Met een zonneveld van 800 hectare bij Sexbierum is de gemeente binnen 20 jaar energieneutraal. Het plan sluit aan bij het gemeentelijk standpunt om zonneparken bij voorkeur te clusteren en op maximaal vier kilometer van het station van stroomnetbeheerder Tennet bij Herbaijum aan te leggen.

Alleen grote zonneparken realiseren

In de provincie fronsten partijen de wenkbrauwen bij het horen van de ambitieuze plannen. Druist dit niet in tegen het ruimtelijke beleid en de net vastgestelde ‘sinneljedder’ van de provincie Fryslân? Die ladder schrijft voor dat bij zonne-energieplannen eerst gekeken moet worden naar zonnepanelen op daken of kleine stukken grond, voordat gezocht wordt naar landbouwgrond of stukken natuur.

Statenfracties van FNP, CDA, 50Plus en VVD vroegen om opheldering aan Gedeputeerde Staten. Die antwoorden nu dat Waadhoeke hen niet heeft bijgepraat over dit specifieke plan, maar wel heeft geïnformeerd over de ambitie om alleen grote zonneparken te realiseren. ,,Wy hawwe der yn it bestjoerlik oerlis oer oanjûn dat de sinneljedder derfoar folge wurde moat”, stelt GS.

Beoogde zonnepark

Het beoogde zonnepark zou op grond komen die als glastuinbouw bestemd is vlak bij Sexbierum, het dorp dat door de provincie is beoordeeld als ‘overige kern’. Die status houdt in dat ,,in sinnepark op syn meast 5 bunder grut wêze mei”, schrijven GS. ,,Der kin fan ôfwykt wurde, mits it park út in lokaal maatskiplik inisjatyf fuortkomt en yn ‘e mjitte komt oan it enerzjyferlet fan ien of meargearwurkjende kearnen. Op it earste each lykje de plannen fan de gemeenten net daliks yn de Feroardering Romte te passen.”

Dinsdagavond houdt Waadhoeke de tweede digitale publiekssessie over het voorgenomen energielandschap.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Waadhoeke
Duurzame energie
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct