Weer uitstel besluit glasvezel kleine kernen Waadhoeke

Een glasvezelkabel FOTO MARCEL JURIAN DE JONG

De Fryske Mienskip op Glas stelt een besluit over aanleg van glasvezel in de dorpen ten zuiden van de A31 opnieuw uit.

De dorpen Achlum, Baaium, Blessum, Boksum, Deinum, Herbaijum, Hitzum, Marsum, Schalsum, Spannum, Tzum, Winsum, Wjelsryp en Zweins konden tot 1 oktober de belangstelling peilen.

Die moest op 35 procent komen. Dat percentage is niet overal gehaald. Er wordt nu gezocht naar oplossingen om zoveel mogelijk inwoners toch aan te kunnen sluiten.