Waadhoeke zoekt proefdorpen voor maatwerk

Inzameling van speelgoed om te ruilen

De gemeente Waadhoeke wil experimenteren met dorpen en wijken om er maatwerk te leveren.

Dorpen worden opgeroepen zich te melden als er welzijnsvraagstukken spelen die een oplossing verdienen. Dat kan gaan om een voorziening om speelgoed te ruilen, maar ook om het oprichten van een eigen zorgcoöperatie.

Samen met een dorp of wijk wil de gemeente maatwerk leveren en doorpakken daar waar wet- en regelgeving mogelijk vertragend werkt. Eigen budget moet dat mogelijk maken.