Waadhoeke steekt miljoenen in onderhoud van eigen vastgoed

Gemeentehuis Waadhoeke. FOTO GEMEENTE WAADHOEKE

Waadhoeke trekt ruim 6,7 miljoen euro uit voor onderhoud van gemeentelijk vastgoed. Het onderhoudsniveau in de fusiegemeente wordt gelijkgetrokken.

De kosten voor het groot onderhoud van de gebouwen worden in de komende jaren in totaal op 6,7 miljoen euro geraamd. De noodzakelijke werkzaamheden worden op grond van een gisteravond door de gemeenteraad vastgesteld beheerplan uitgevoerd. De gemeente probeert zoveel mogelijk lokale ondernemers bij de opdrachten te betrekken, stelde wethouder Caroline de Pee.

De kosten zijn zo hoog doordat Franekeradeel in 2016 besloot projecten ter waarde van 1,4 miljoen euro voor zich uit te schuiven, buiten de oorspronkelijke planperiode. Dat is zuur, aldus de wethouder. Raadslid Douwe Kamstra van Gemeentebelangen trok direct het boetekleed aan. ,,Mijn excuses dat wij daartoe toen hebben besloten.’’

Verder vooruitschuiven van onderhoud is niet verantwoord, vinden raad en college. Volgens De Pee is het mogelijk dat een deel van het vastgoed wordt afgestoten, bijvoorbeeld wanneer een gebouw een functiewijzing ondergaat. Ook zou een aantal woningen kunnen worden verkocht, opperde de raad. De gemeente heeft voor een kostendekkend beheerplan flink moeten schuiven met de beschikbare middelen.

De afgelopen twee jaar heeft Waadhoeke gebruikt om te verkennen, leren, inventariseren en ervaring op te doen met het beheer van de gebouwen van de gemeente. Door het opzetten van een nieuwe organisatie is er een behoorlijk verlies van inhoudelijke, maar ook van gebiedskennis opgetreden. Het zal enkele jaren duren voordat dit weer op peil is, erkent het college.

Kamstra noemde het spijtig dat niet eerder met het onderhoud is begonnen. Hij vreest dat de kosten daardoor hoger zullen uitvallen.