Voorstel: 400.000 euro voor plek Harnehal

De Harnehal maakt plaats voor een nieuw ontmoetingscentrum. FOTO PARTYFLOCK

Voor de vervanging van de te slopen Harnehal wil het college van Waadhoeke 400.000 euro uittrekken. De raad beslist in september.

Tzummarum kan mogelijk op 300.000 euro rekenen van de gemeente Waadhoeke voor het realiseren van een nieuw multifunctioneel centrum op de plek van de Harnehal. Deze verouderde sporthal wordt na de zomer gesloopt.

Ook stelt het college een bijdrage van 100.000 euro voor om in de openbare ruimte sporten en bewegen mogelijk te maken. De raad beslist op 10 september bij de behandeling van de aanvullende kadernota of het geld beschikbaar komt.

Vervangende plannen

Sinds corporatie Wonen Noordwest Friesland bekendmaakte de Harnehal te willen sluiten, is in Tzummarum een werkgroep Sport en Mienskip (SeM) bezig met vervangende plannen. Daarbij wordt de open ruimte tussen Nij Bethanië, de basisschool en de sportkantine, ingericht om spelen, bewegen en sporten mogelijk te maken.

Bij de geldverstrekking stelt het college als voorwaarde dat de drie sportverenigingen die nu de Harnehal beheren akkoord moeten zijn met de nieuwbouwplannen.