Vlietbewoners kijken uit naar nieuwe kade

Het Vliet in Franeker krijgt nieuwe walbeschoeiing. FOTO NIELS WESTRA

Aan het Vliet in Franeker zijn de werkzaamheden voor nieuwe kades en walbeschoeiing in volle gang. Eind dit jaar moet het werk klaar zijn.

Bewoners van het Vliet kijken uit naar het einde van dit jaar als de reconstructie van de kade voor hun woningen gereed moet zijn. Oosterhof Holman uit Harlingen is in maart begonnen met de werkzaamheden, vertelt bewoner Joop Bootsma die lid is van de werkgroep die het plan samen met de gemeente Waadhoeke voorbereidde.

Aanleiding was de noodzakelijke verwijdering van vervuild slib. Vanwege verleende subsidies hiervoor moet dit werk voor 2021 geklaard worden. Maar omdat het om een oude kade gaat, was er vrees voor verzakking tijdens de werkzaamheden. De gemeente heeft er daarom voor gekozen de kades mee te nemen en voor nieuwe damwanden en walbeschoeiing te zorgen.

De damwanden worden uitgevoerd in staal, daar overheen komt een houten walbeschoeiing, zoals het vroeger ook het geval was op het Vliet, aldus Bootsma.

Volgend jaar worden de werkzaamheden afgerond met nieuwe beplanting, trottoirs en geeltjes als bestrating. In het plan wordt ook verlichting voor de monumentale brug meegenomen.