Steun voor twee vrijliggende fietspaden in Waadhoeke

Fietspad. FOTO PIXABAY

De kosten voor vrijliggende fietspaden langs de Gernierswei in Berltsum en langs het traject Hatsum, Baaium en Winsum worden in beeld gebracht door Waadhoeke.

Wethouder Boukje Tol van de gemeente Waadhoeke omarmde donderdag een raadsbrede motie om onderzoek te doen naar vrijliggende fietspaden bij Berltsum en doortrekken van het traject Dronryp-Hatsum naar Baaium. De geraamde kosten kunnen dan afgewogen worden bij de behandeling van de begroting. Er zijn subsidiemogelijkheden bij de provincie.

Twee insprekers benadrukten het belang van beide fietspaden. Rintsje Zijlstra van dorpsbelang Baaium vertelde dat fietsers de weg al mijden, terwijl het dorp toeristische plannen heeft en juist mensen wil trekken.

Hieke Joostema pleitte voor een veiliger Gernierswei, waar fietsers, bedrijfsverkeer en landbouwverkeer zich mengen en kwetsbare weggebruikers zijn, zoals de medewerkers van Empatec. Tol bevestigde dat de vraag uit de gemeenschap naar fietspaden toeneemt.

Tegenstemmen

Alleen de VVD en Gemeentebelangen stemden tegen de kadernota omdat ze niet in kunnen stemmen met alle achttien uitgangspunten. Een meerderheid stemde voor waardoor ook een ontwikkelfonds van 2 miljoen euro mogelijk wordt gemaakt.

De FNP deed een beroep op het college om een deel van dit geld aan te wenden voor ,,in briedplak foar ûndernimmers’’. De ChristenUnie wil een deel van de bestemmingsreserve van de Campus in Sint Annaparochie ten goede laten komen aan de Jongerenraad.