Sloop deel winkelcentrum Ockingahiem in Franeker gaat door

Het gemeentehuis van Waadhoeke. AFBEELDING ARCHIEF

Met zeventien stemmen voor en elf tegen heeft de raad van Waadhoeke ingestemd met de sloop van een deel van winkelcentrum Ockingahiem in Franeker.

Als gevolg van dit besluit zullen de panden Ockingahiem 66, 67 en 68 gesloopt worden en komt er ruimte voor vijftien extra parkeerplekken. Deze parkeerruimte is alleen vanaf het Noord bereikbaar. VVD, Gemeentebelangen, ChristenUnie en twee FNP’ers stemden tegen.

Deze partijen zien de ingreep als een herstructurering van de binnenstad en vinden dat de 350.000 euro die voor het project nodig is, niet passen in de parkeervisie. Het CDA stelde daar tegenover dat de panden nu te koop zijn en dit een kans is om een stukje binnenstad te verfraaien.

Aandringen op handhaving

Alle fracties waren het eens met inspreekster Heleen de Vries van de wijkraad Professorenbuurt, grenzend aan het gezondheidscentrum De Hertog waar dagelijks honderden bezoekers komen. Daarvoor zijn in de parkeervisie zes plekken met blauwe zone gereserveerd. Dat moeten er volgens De Vries twintig worden. Het college moet in ieder geval zijn best doen er meer van te maken, aldus de raad, die net als De Vries aandrong op betere handhaving.

De raad stelde in meerderheid de begroting met een overschot van 182.00 euro in 2020 vast, met de opmerking van Gemeentebelangen dat dit wel 8 tot 10 procent lastenverhoging voor de burger betekent omdat de afvalstoffen- en rioolheffing omhoog gaan. De VVD stemde niet in om de handen vrij te kunnen houden.

Motie over AMS

Raadsbreed werd een motie aangenomen om voor de Einstein Class op de middelbare school AMS in Franeker voor het schooljaar 2020/2021 financiële middelen te zoeken. Hier wordt onderwijs gegeven aan leerlingen met autisme. De VVD diende de motie in omdat de resultaten positief zijn en er zekerheid moet komen over voortzetting. Een motie over betere huisvesting van de school in Winsum haalde het niet, omdat hier al aan gewerkt wordt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Waadhoeke