Oppositie Waadhoeke: twee fietspaden voor de prijs van één

Zwaar verkeer bij Baaium FOTO PICASA

Voor ruim 1 miljoen euro kunnen twee gewenste fietspaden in Waadhoeke aangelegd worden, terwijl het college deze heeft beraamd op bijna 1,7 miljoen euro.

De oppositie in Waadhoeke heeft eigen onderzoek gedaan naar de komst van twee fietspaden: de door de bevolking zo gewenste tracés langs de Gernierswei bij Berltsum en langs Hatsum-Baaium-Winsum. ChristenUnie, VVD en Gemeentebelangen zeggen hiermee verkeerswethouder Boukje Tol te willen ondersteunen. Zij berekende de aanleg eerder op bijna 1,7 miljoen euro, maar beloofde naar alternatieven te kijken.

Automatismes eruit

Dat alternatief is er en komt op ruim 1 miljoen euro, aldus de drie partijen. Zij bespraken hun idee met het bedrijf Empatec, dat aan de Gernierswei zit, en de Dorpsbelangen van Wier, Minnertsga en Berltsum. Het automatisme om per fiets de hele Gernierswei te volgen en daarom daar een fietspad te eisen, moet eruit, vinden alle belanghebbenden. Beter is het vanaf de Kleasterdyk bij Wier en vanaf de Sânwei bij Menaam van de Gernierswei af te wijken en routes binnendoor te nemen.

Door hier fietsers heen te leiden en ontbrekende paden aan te leggen, ontstaan tevens twee nieuwe wandelrondjes. In totaal kan er zo 600.000 euro bespaard worden ten opzichte van een tracé langs de Gernierswei. Dit bedrag is precies nodig voor een fietspad langs Baaium. Daar hoeft dan geen extra geld voor uitgetrokken te worden. Het totaal blijft op ongeveer 1 miljoen euro staan.

Meer autoverkeer

Er zijn wel een aantal wensen. Voor de veiligheid van de kwetsbare werknemers van Empatec moet het gedeelte dat wel over de Gernierswei leidt aan de oostkant komen te liggen. Ook zijn de dorpen tegen te veel verkeersremmende maatregelen en zouden ze graag een verbreed schelpen- of betonpad zien naar de theetuin in Wier.

Door de komst van de Heak om Leeuwarden is de brug bij Deinum verdwenen. De oppositie constateert dat daardoor inwoners uit het noordoosten van Waadhoeke via Dronryp en Winsum naar Sneek rijden. Fietsers op deze route zien een toename van het autoverkeer. Op dit traject en ook langs de Gernierswei geldt tevens dat er steeds meer landbouw- en vrachtverkeer is gekomen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Waadhoeke