Opknapbeurt voor bedrijventerrein Tzummarum

BEELD GOOGLE STREETVIEW

De gemeente Waadhoeke wil 100.000 euro investeren in bedrijventerrein It Spoardykje in Tzummarum. Het geld is nodig om het onderhoud van de openbare voorzieningen op peil te brengen.

Het college van de gemeente Waadhoeke stelt de raad voor 100.000 euro uit te trekken om het bedrijventerrein It Spoardykje in Tzummarum op te knappen. Het geld is bestemd voor aanpassingen aan de riolering, onderhoud van de straten, bosbeplanting en aanleg van openbare verlichting.

Het is de gemeente niet gelukt om hier met de initiatiefnemer, Joris Fongers, uit te komen. Fongers was privé de initiatiefnemer van het bedrijventerrein, dat in twee fases in 1998 en 2005 gerealiseerd is. Aanvankelijk zou de gemeente de openbare ruimte niet overnemen. Later is deze afspraak gewijzigd en zou de gemeente dit wel overnemen. Maar pas als het gebied aan vooraf gestelde kwaliteitseisen zou voldoen. Dat niveau werd nooit bereikt. Omdat er de afgelopen jaren veel is geklaagd door de aanwezige bedrijven over de onderhoudssituatie heeft de gemeente een plan van aanpak gemaakt. Zo blijkt het asfalt op de wegen kapot te zijn en is het niet voldoende om alleen de deklaag te vervangen. Ook ontbreekt op drie plekken de aanplant van bos. De gemeente gaat dit alsnog aanplanten en vraagt eigenaren van bedrijven op hun perceel ook bosbeplanting aan te brengen.

Over dit laatste meldt het college dat niet alle eigenaren mee willen werken aan de aanleg van bos. Sommigen willen de kosten niet betalen, anderen willen er geen grond voor afstaan.