Onderzoek naar zonnepanelen in beschermde kernen Waadhoek

De gemeente Waadhoeke onderzoekt in drie gebieden hoe zonnepanelen en -collectoren zich verhouden tot beschermde kernen. Foto: LC

De gemeente Waadhoeke onderzoekt in drie gebieden hoe zonnepanelen en -collectoren zich verhouden tot beschermde kernen.

Relevante waarden in deze gebieden zullen worden vastgelegd door het Steunpunt monumentenzorg Fryslân.

Het gaat om de Oude- en Nieuwe Bildtdijk, de binnenstad van Franeker en de dorpen Achlum, Dronryp, Marsum en Oudebildtzijl. De inventarisatie moet duidelijk maken of er ruimte is voor zonnepanelen zonder afbreuk te doen aan dorps- of stadsschoon.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Waadhoeke
Duurzame energie