Vijf memmen uit Menaam startten een actiegroep om te zorgen dat hun kroost kan blijven zwemmen in het dorpsbad. De eigenaar van Resort Waadhoeke is blij met de support en hoopt dat de gemeente volgt met financiële steun.

Al meer dan een halve eeuw springen ze zodra de schoolbel gaat op de fiets, zwemkleren onder de snelbinders en als de wiedeweerga naar het openluchtbad. Duizenden kinderen uit Menaam, Dronryp, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Ingelum, Deinum, Marsum, Skingen en Slappeterp vulden zo generatie na generatie hun zomerse dagen.

,,Yn it wykein leit de boartersgreide by it swimbad by moai waar fol mei jong en âld”, zegt Esther Keizer. ,,En moarns ier en betiid lizze de earste sportivelingen alwer yn it wetter om de kondysje op peil te hâlden.” En dat moet allemaal zo blijven, zegt de Menaamster. Samen met vier andere moeders uit het dorp ijvert ze voor het behoud van het openbaar toegankelijke buitenbad op Resort Waadhoeke.

Want de toekomst daarvan is onzeker. In december deelde wethouder Caroline de Pee in de gemeenteraad van Waadhoeke mee dat het bad in Menaam dit jaar niet opengaat, omdat het technisch is afgekeurd.

Halve muur naar beneden

Dat klopt zegt, Marco Hipke, eigenaar van Waadhoeke Resort. ,,Er is veel achterstallig onderhoud. We hebben drie seizoenen ons stinkende best gedaan om de boel open te houden. Steeds tegels bijgeplakt, maar nu komen halve muren naar beneden. Het is niet verantwoord om open te gaan.” Een grondige renovatie is nodig, zegt Hipke. Bovendien vraagt verscherpte regelgeving om een noodzakelijke verbouwing. ,,Het hok met de chloor- en zuurtanks moet vervangen worden.”

Hipke zegt dat zo’n 25 procent van de zwemmers op zijn recreatiepark verblijft. Driekwart van de badbezoekers komt uit de omgeving. ,,We vervullen een belangrijke functie in de regio. Dat wetende willen we graag dat de gemeente ons helpt.” Hipke hoopt dat Waadhoeke bereid is om de jaarlijkse subsidie van 45.000 euro in een keer voor vier jaar wil verstrekken. Met die 180.000 euro kan hij de noodzakelijke renovatie uitvoeren. Hij belooft het huidige bad daarna tien jaar open te houden zonder overige subsidie.

Deze maand nog dient de eigenaar daarvoor een plan in bij de gemeente. Hipke: ,,Als ze het niet zien zitten, dan is er voorlopig geen zwembad in Menaam. Ik zeg niet nooit meer een bad, want we hebben ook plannen om het park te moderniseren, maar dat is op lange termijn.”

Begrip in de regio

Keizer en de andere memmen zien het zwerk drijven. ,,It komt der op del dat sûnder jild fan de gemeente, in ein komt oan in begryp yn ús regio.” Ze uitten hun zorg bij het schoolplein en voor ze het wisten was een actiegroep opgericht en een petitie gestart die in een paar dagen tijd al duizend keer is ondertekend.

,,Wy wolle de gemeente dúdlik meitsje dat wy net kinne súnder skjin, sûn swimwetter en dat dêrom swimbad Waadhoeke iepen bliuwe moat.”

Badonderzoek

De gemeente laat desgevraagd weten dat ze in afwachting is van de verdere plannen van de eigenaar en dat die worden meegenomen bij nieuw beleid op het gebied van zwemvoorzieningen. De gemeenteraad heeft eind vorig jaar besloten dat toekomstscenario’s van de baden in Waadhoeke moeten worden onderzocht. In juni wordt daarover beslist en de raad hakt dan mogelijk ook de knoop door over het Menamer bad.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Waadhoeke
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct