In het voorjaar van 2021 maakt de gemeente Waadhoeke duidelijk wat de netto kosten zijn van vrijliggende fietspaden bij Berltsum en Baaium.

De Fietsersbond hield donderdagavond in de begrotingsvergadering een pleidooi voor deze gevaarlijke plekken langs de Gernierswei bij Berltsum en langs de weg van Hatsum via Baaium naar Winsum. Ook de dorpsbelangen van Berltsum en Baaium spraken in.

De gemeente wist dat deze twee wensen ter tafel zouden komen. Het college had dan ook alvast uitgezocht wat ze kosten. Een pad langs de drukke Gernierswei bij Berltsum ruim 1 miljoen euro, een pad van Hatsum via Baaium naar Winsum 680.000 euro. Dat zijn puur de gemeentelijke kosten, maar wat blijft er over als er werk met werk wordt gemaakt en subsidies worden onderzocht? De hele raad steunde een amendement van VVD, Gemeentebelangen en ChristenUnie om dit uit te zoeken.

Wethouder Boukje Tol wilde aanvankelijke deze twee fietspaden er niet uitlichten. De gemeente is net bezig met de voorbereiding van het GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan) en weet dat ook in andere dorpen wensen leven.

Met een plusje van 1000 euro in 2021 balanceert de gemeente Waadhoeke op het randje. Helemaal gezien de vele onzekerheden. De politieke partijen somden ze gisteravond op: de financiële problemen bij werkbedrijf Empatec, de toekomst van de zwembaden, de zorgelijke kostenstijging in de jeugdzorg, de herijking van het Gemeentefonds en een basisrioolheffing waarvan nog maar de vraag is of die ingevoerd kan worden, omdat dat nog juridisch uitgezocht wordt.

Trots

Vergeleken met andere gemeenten doet Waadhoeke het helemaal zo gek niet, stelde financieel wethouder Caroline de Pee. Zij zei dan ook trots te zijn op de sluitende begroting en wil niet nu al voorsorteren op al die onzekerheden. ,,Dan creëer je lucht in de begroting, hoewel ik besef dat nu alle lucht eruit is.’’ Volgens haar is bij de stand van de algemene reserve rekening gehouden met bijvoorbeeld een tegenvaller bij Empatec.

Fractievoorzitter Douwe Kamstra van Gemeentebelangen vreest dat de extra bijdrage van Waadhoeke voor deze intergemeentelijke voorziening wel eens tot 1 miljoen euro kan oplopen. Hij vindt dan ook dat de voorzichtigheid met begroten te veel wordt losgelaten. ,,Schuif dat niet voor je uit.’’

Wethouder Jan Dijkstra kondigde aan dat er een enquête komt onder de vijftig verenigingen en clubs die oud papier inzamelen, omdat de oud papierprijs zo daalt dat het ophalen niets meer oplevert, maar geld kost. Uit de enquête moet blijken welk perspectief er is voor 2021.

Op kritiek van inspreekster Tryntsje de Lang-Bosma namens de stichting Ringsom Great Terherne over de kap van twee monumentale bomen in Bitgummole kon Dijkstra geen kap- en vergunningbeleid toezeggen. Wel komt er een inventarisatie van belangrijke landschapselementen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Waadhoeke
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct