Jongvolwassenen willen grond voor nieuwbouw in dorpen

Het gemeentehuis van Waadhoeke. FOTO ARCHIEF

Zowel jongeren als ouderen willen dolgraag in eigen dorp blijven wonen. Maar in veel dorpen van Waadhoeke komt nieuwbouw maar niet van de grond.

Een strijdbaar Ried verscheen dinsdagavond in het kernteam van de gemeente Waadhoeke, dat de nieuwe Woonvisie VAN 2020-2030 besprak. Met in het kielzog Sexbierum/Pietersbierum, dat ook een grote wens op tafel legde.

Beide dorpen willen woonruimte voor starters en voor ouderen. Nieuwbouw wel te verstaan, waardoor hopelijk in de bestaande woningbouw ook verschuivingen komen.

Het plan van Sexbierum: herstructurering van de leegkomende panden van de winkel Coop die de dorpskern verlaat en naar de rand van het dorp verhuist. In de dorpskern wil Dorpsbelang een project naar het voorbeeld van de Stichting Droomwonen in Opende, waar jong en oud gehuisvest zijn. Met geld uit het Stads- en Dorpsvernieuwingsfonds wil Sexbierum dit plan realiseren. Vicevoorzitter Wiebe Goodijk zei te hopen dat dit idee een pilot kan worden.

Ried strijdt al sinds 2006 voor een uitbreidingslocatie, omdat ook daar duidelijk de behoefte wordt gevoeld van jongvolwassenen die er graag willen blijven wonen. Jan Kooistra bijvoorbeeld, die als inspreker aangaf dat hij een bouwkavel met veel moeite rond heeft gekregen. Nu woont hij er met drie kinderen. Zijn vrienden willen hetzelfde. Soms doet zich een kansje voor, omdat er een huis afbrandt, maar plek voor meer nieuwbouw is er niet.

Ried staat in de Woonvisie als herstructureringsgebied, aldus Jan de Waard van Dorpsbelang. Dat betekent dat de woningbouwvereniging er kan saneren, wat vaak neerkomt op zes woningen slopen en vier nieuwe bouwen. ,,Dat willen wij beslist niet in Ried. Wij willen het zelf bepalen.’’