GGZ-panden worden particuliere woningen

Eén van de voormalige GGZ-panden aan de Harlingerweg 58 FOTO FUNDA

Twee panden aan de Harlingerweg in Franeker, die in gebruik waren bij de GGZ Friesland (Geestelijke Gezondheidszorg), mogen als reguliere woningen gebruikt worden.

Het gaat om twee woonboerderijen die niet meer in gebruik zijn bij de GGZ. Ze zijn verkocht en de nieuwe eigenaren willen erin wonen. De gemeente Waadhoeke werkt mee om de bestemming te wijzigen van ‘maatschappelijk’ naar ‘wonen’. Dit kan omdat alleen de functie wijzigt en er geen sloop of externe verbouw plaatsvindt.