Firdgum van boven: waddendorp met acht rijksmonumenten

Firdgum van boven. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Nog geen honderd inwoners telt Firdgum, met aan de oostkant het dorp Minnertsga en westelijk Tzummarum.

Toch zijn er acht rijksmonumenten: zes terpen, een boerderij en de kerktoren die hier vooraan op de foto over het hele dorp lijkt te waken. Het schelpenpad er omheen werd weer in ere hersteld tijdens het project Terpen- en Wierdenland.

De weg in het midden is de Camstrawei en daarboven, iets links van het midden is het laagste bouwwerk van het dorp te zien, het zodenhuis. Een boerderij van graszoden zoals die rond 700 na Christus in het terpengebied te vinden was. Het is nagebouwd en ging in 2013 open. Bij het zodenhuis bevindt zich het Yeb Hettinga Museum, dat ooit de school was en nu een streekmuseum gericht op de archeologie van het Friese terpengebied.

Door de zavelige kwelderwalbodem is de grond rondom Firdgum uitermate geschikt voor de teelt van landbouwgewassen. Er worden vooral veel pootaardappelen verbouwd, maar suikerbieten doen het ook goed. Het gebied was vroeger zee.

menu