FNP vreest voor kwelderwallen

Het kwelderlandschap FOTO JAN ZEEMAN

De FNP in Waadhoeke maakt zich zorgen over het beschermde landschap met kwelderwallen.

De partij vraagt zich af of het kwelderlandschap vogelvrij is verklaard nu de gemeente Waadhoeke meer tijd wil nemen om beschermende maatregelen ten uitvoer te brengen. Dit omdat de ruilverkaveling bij de gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen anders moeilijk uitvoerbaar wordt. Daar hebben landbouworganisaties op gewezen.

De FNP vraagt tevens aandacht voor het coulisselandschap.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Waadhoeke