FNP 'erg verbaasd' over immens energiepark van Waadhoeke bij Sexbierum

Screenshot van het 'zoekgebied' bij Sexbierum dat de gemeente bekendmaakte. BEELD LC

FNP-leider Sijbe Knol heeft geen goed woord over voor de plannen van het gemeentebestuur van Waadhoeke om een groot zonnepark aan te leggen bij Sexbierum. ,,Gelokkich giet de provinsje oer de kaders.’’

Fractievoorzitter Sijbe Knol van de Statenfractie van de FNP is ,,slim fenuvere’’ over de handelswijze van Waadhoeke. De gemeente wil een zonneveld van 800 hectare aanleggen bij Sexbierum. De opgewekte energie kan de gemeente binnen 20 jaar energieneutraal maken.

Maar 800 hectare, ,,dat is twa kear de folsleine beboude kom fan Frentsjer’’, foetert Knol. Hij ziet dat de plannen ingaan tegen het ruimtelijke beleid van de provincie Fryslân. ,,Dy’t we noch gjin jier lyn fêstlein ha.’’

Samen met CDA, 50Plus en VVD wil de FNP opheldering van energiegedeputeerde Sietske Poepjes over de ,,wylde plannen’’ van de Waadhoeke. ,,It kolleezje lûkt him neat oan fan de aard, skaal en karakter fan it gebiet’’, aldus Knol.

Hij wijst op de ‘sinneljedder’ van de provincie Fryslân. Die ladder schrijft voor dat bij zonne-energieplannen eerst gekeken moet worden naar zonnepanelen op daken of kleine stukken grond, voordat gezocht wordt landbouwgrond of stukken natuur.

CDA Waadhoeke: plannen eenzijdig en voorbarig

Ook bij de CDA-fractie in Waadhoeke is met verbazing gereageerd op de duurzaamheidsambities van het college met een grootschalig zonnepark bij Sexbierum. Raadslid Anton Wijkhuijs noemt het plan ,,veel te eenzijdig en te voorbarig” en ‘second best.’

Hij wil weten of burgemeester en wethouders voor een grootschalig energielandschap gaan, omdat de provincie beperkingen heeft gelegd op het opwaarderen van bestaande windturbines. De christendemocraten zien daarin juist mogelijkheden om in 2030 een zelfvoorzienende gemeente te worden. Ze willen een energiemix van gemoderniseerde windturbines, nieuwe dorpsmolens en zonnepanelen op daken en op restruimte.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Waadhoeke
Lokale politiek