Extra geld voor noodlijdend zwembad Bloemketerp

FOTO ZWEMBAD BLOEMKETERP

Om de exploitatie veilig te stellen, wil het college van Waadhoeke zwembad Bloemketerp in Franeker financieel te hulp schieten.

Het college van Waadhoeke wil het noodlijdende zwembad Bloemketerp steunen met een bedrag van 52.961 euro om het omzetverlies door corona te dekken en nog eens 25.000 euro om het exploitatietekort te dekken.

De Stichting exploitatie Zwembad Bloemketerp nam in 2011 het zwembad over van de gemeente met de verplichting het tot september 2021 in stand te houden.

Minder bezoekers

Het college stelt vast dat de Stichting er niet in is geslaagd van Bloemketerp een rendabel zwembad te maken. Jaarlijks is er een tekort van 25.000 euro. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door minder bezoekers dan ingeschat. Gerekend werd op 80.000 bezoekers per jaar, het zijn er de afgelopen jaren gemiddeld 72.000.

Daarnaast bleef de inzet van vrijwilligers achter, wat voor extra kosten zorgde. 

De Stichting loopt ook achter met de betalingsverplichtingen aan de gemeente. In 2011 werd er een renteloze lening van 200.000 euro verstrekt, waarvan 80.000 euro is afgelost. Verder zijn niet alle gemeentelijke heffingen voldaan.

Coronaschade

Het zwembad vraagt ook om compensatie voor coronaschade in 2021, maar dit wil het college niet op voorhand compenseren. Het college geeft het andere geld wel om de exploitatie veilig te stellen. 

De gemeente is bezig met een groot onderzoek naar de toekomst van alle zwembaden in Waadhoeke.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Waadhoeke