Dwarsdenkers thema van Simmer-colleges

De Simmerjûn-colleges worden gehouden in de Martinikerk in Franeker. Reserveren is noodzakelijk. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

De Simmerjûn-colleges van de Academie van Franeker hebben dit jaar als thema: Dwarsdenkers.

Er worden historische figuren belicht die dwars tegen de gevestigde orde in durfden te gaan. Onder de vertellers zijn oud-burgemeester Johanneke Liemburg, burgemeester Roel Sluiter van Harlingen en Bert Looper van Tresoar.

Mensen als Cissy van Marxveldt, Fedde Schurer en Domela Nieuwenhuis passeren de revue. De lezingen zijn op woensdagavond in de Martinikerk vanaf 8 juli.