Corona vertraagt project kleiner wonen

Een van de eerste opzetten voor een hofje met kleine woningen in Berltsum

Het project Kleiner Wonen in Berltsum loopt vertraging op door de coronacrisis.

Wethouder Nel Haarsma van Waadhoeke meldt dat in een memo aan de raad. De eerste opzet van het hofje zou in maart worden voorgelegd aan de inwoners op een inloopbijeenkomst. Die moest afgezegd worden vanwege de coronamaatregelen.

Er wordt nu bekeken hoe de inwoners op een andere manier hun mening kunnen geven. Daardoor lukt het niet het plan in het tweede kwartaal van dit jaar voor te leggen aan de raad.