Besturingskast sluis van Marsum opnieuw vernield

Het sluisje in 2017. FOTO AISE VAN BEETS

Voor de tweede keer is bij de sluis van Marsum de meterkast vernield. Het vandalisme werd na het weekend ontdekt

Dorpsbelang roept mensen die iets gezien hebben op zich te melden.

De Middelseeslûs tussen Deinum en Marsum werd in april 2016 geopend. De zomer erna waren er problemen met illegale bediening. De sluisdeuren zijn daarna elektrisch bedienbaar gemaakt, zodat ze niet meer opengedraaid hoefden te worden.

De toenmalige gemeente Menameradiel stelde destijds dat de sluis hufterproof was gemaakt.