De opheffing van de onbeveiligde spoorwegovergang bij Deinum zit muurvast. Waadhoeke heeft een strook grond nodig, maar de eigenaar daarvan wil alleen ruilen met een lap bij het dorp. Precies de plek die de gemeente op het oog heeft voor woningbouw.

ProRail wil de onbeveiligde spoorwegovergang zuidelijk van Deinum opheffen. De gemeente Waadhoeke, die samen met de provincie meedraait in het project, wil een oud kerkenpad dat van Deinum via Blessum naar Hilaard loopt en het spoor kruist, omleiden via een nabijgelegen spoorbrug. Voor die operatie zijn percelen nodig van grondeigenaren.

De spoorbeheerder heeft een bemiddelaar ingehuurd om de benodigde gronden te verwerven. Dat is aan de zuidkant van het spoor gelukt, maar de eigenaar aan de noordkant wil alleen meewerken als hij wordt gecompenseerd met vervangende grond. Hij heeft zijn oog laten vallen op een perceel grenzend aan het dorp.

Woningbouwlocatie

Waadhoeke is eigenaar van het betreffende stuk land. ProRail heeft de gemeente gevraagd of deze grondruil een optie is. Burgemeester en wethouders hebben de zaak bekeken en zeggen nee tegen het voorstel. De lap grond is een ,,ideale invullingslocatie”. Deinum zou hier kunnen uitbreiden. ,,Vanuit toekomstig woningbouwperspectief bezien is het perceel aan de Aldeleane te kostbaar om te dienen als compensatie”, stelt het college.

De ingeschakelde bemiddelaar heeft diverse keren met de grondeigenaar gesproken, net als wethouder Jan Dijkstra en de gemeentelijke projectleider, maar de eigenaar is standvastig en wil alleen meewerken als er geruild kan worden met de beoogde bouwgrond bij het dorp.

Overweg zeker niet dicht

De VVD-fractie van Waadhoeke heeft vragen gesteld over de kwestie. De liberalen willen weten wat er met de historische fiets- en wandelroute gebeurt als deze zomer de onbeveiligde spoorwegovergang dicht gaat en er geen alternatief is. De gemeente stelt dat de overweg deze zomer zeker niet definitief dicht gaat.

Tunnel en vier ton extra

Het college stelt dat er door de gegeven stand van zaken twee opties overblijven. De eerste is de aanleg van een tunnel. Dat kost ongeveer 1,6 miljoen euro. Volgens Waadhoeke is ProRail bereid om extra geld hiervoor te regelen op voorwaarde dat de provincie en de gemeente elk een kwart van de kosten voor hun rekening nemen.

Voor Waadhoeke betekent dit 400.000 euro extra. Dit bedrag komt boven op de gemeentelijk investering van 220.000 euro waarvan ook het opheffen van een overgang bij Wjelsryp wordt betaald. In totaal kost het Waadhoeke 620.000 euro, terwijl in de begroting 375.000 euro is vrijgemaakt.

Juridisch afdwingen

De tweede optie is opheffen in 2023. ProRail wil dan uiterlijk de sanering geregeld hebben. Waadhoeke stelt dat de spoorbeheerder ,,een aanwijsbevoegdheid van het ministerie heeft om dit juridisch af te dwingen.” Liever wil het college met partijen en omgeving tot een compromis komen: ,,Maar als het niet anders kan, wordt dit de weg die wordt bewandeld.”

Waadhoeke blijft in gesprek met de grondeigenaar om een alternatieve oplossing te vinden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Waadhoeke
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct