Vlieland ziet geloof beloond met Boswijk

De Uiterton wordt in 2020 gesloopt. FOTO ANKE BRUIN

De realisatie van zorgwijk Boswijk op Vlieland moet met spoed van start, vindt de gemeenteraad. De directie van de Kwadrant-Groep popelt ook.

Nog twee partijen moeten een definitieve klap op het voorstel geven, maar dan mag de champagne op het eiland worden ontkurkt. Eind deze week buigt de raad van toezicht van de zorgverlener zich over het voorstel, maar directie en bestuur van de Kwadrant-Groep hebben reeds ingestemd met de plannen. En na de positieve en eensgezinde behandeling van het plan in de gemeenteraad van Vlieland, moet het wel heel raar lopen als de vroedschap op 28 oktober niet instemt met de realisatieovereenkomst en het beschikbaar stellen van een investeringskrediet en andere bijdrage van niet minder dan 17,5 miljoen euro.

'Het is een schitterend plan geworden'

,,Waar in het land vind je een gemeente die tweemaal de som van de gemeentelijke begroting investeert?’’, vroeg Dick Visser (Nieuw Liberaal Vlieland) zich openlijk af. ,,Ik ben trots. We hebben er vijftien jaar over gediscussieerd en als gemeente zelf de regie in handen genomen. Het is een schitterend plan geworden.’’

Daarvoor had wethouder Elsje de Ruijter (GroenWit) ook al het woord trots in haar mond genomen. maar ze was ook zenuwachtig, bekende zij. ,,Vindt u het ook een mooi plan. Deze avond moeten we alle laatste vragen naar boven halen.’’ Want ook De Ruijter sprak over een lange aanloopfase, van praten, bijschaven, discussiëren en weer praten. ,,Als u er als raad niet in had geloofd om op het eiland te kunnen blijven zorgen voor ouderen, dan was dit plan er nooit gekomen. En ook de Kwadrant-Groep is hier met ons gelukkig altijd in blijven geloven.’’

Welzijnsgebouw

Het plan voorziet in de komst van een welzijnsgebouw, een zorgvilla en 36 seniorenwoningen op de plek van het verouderde zorgcentrum Uiterton. Het gebouw gaat in 2020 tegen de vlakte. Boswijk zal gefaseerd worden gebouwd. Visser maande daarbij tot spoed, mede vanwege de steeds hogere bouwprijzen. Hij denkt dat Boswijk tevens een positieve invloed heeft op de doorstroming in de woningmarkt op het eiland.

Gerard Pelgrim (GroenWit) vroeg of de bouw van het welzijnsgebouw naar voren kan worden gehaald, maar de wethouder zei daar niet van uit te gaan. ,,De planning is al krap.’’ Kwadrant-Groep gaat actief personeel voor het eiland werven.

Lees ook | Miljoeneninvestering Vlieland in nieuw zorgcentrum