Vlieland produceert te veel groene energie: wadkabel kan afvoer van elektriciteit niet meer aan

Solitaire windmolen Foto: archief LC/Siep van Lingen

Op Vlieland wordt dusdanig veel groene energie geproduceerd dat de bestaande wadkabel, die tussen het eiland en het vasteland ligt, het niet meer aan kan. De maximale teruglevercapaciteit is bereikt en dus kijkt netbeheerder Liander met de gemeente naar de toekomstige energievoorziening op het eiland.

Op Vlieland wordt meer stroom geproduceerd dan afgenomen. De wadkabel kan de afvoer van nog meer duurzame elektriciteit niet meer aan. Het aanleggen van een nieuwe kabel door de Waddenzee kan meerdere jaren in beslag nemen en kost bovendien veel geld. Dit wil Liander dus voorkomen, daarom wordt ingezet op alternatieve oplossingen.

Het is de bedoeling dat Vlieland de opgewekte duurzame energie zoveel mogelijk zelf gaat gebruiken. Concrete plannen hiervoor worden momenteel verder uitgewerkt door een werkgroep. Resultaten worden na de zomer verwacht.

Op meerdere andere plaatsen in Friesland zijn er ook problemen met de capaciteit van het elektriciteitsnet: zo wordt er ook in Anjum, Damwâld en Harlingen meer stroom opgewekt dan het net aankan. In Drachten en Heerenveen is dat juist andersom: daar wordt te veel stroom verbruikt. In Leeuwarden wordt er op verschillende plaatsen te veel verbruikt en elders juist te veel opgewekt, hetzelfde geldt voor Ryptsjerk.