Defensie draait schietrondjes boven Vliehors om: Texel boos

F-35. Foto: Shutterstock

Texel komt in het geweer tegen vliegoefeningen van Defensie boven Vlieland. Doordat de schietrondjes in de lucht worden omgedraaid vreest zij extra overlast.

Jachtvliegers van Defensie doen boven Vlieland op gezette tijden schietoefeningen. Er worden dan bommen gegooid op schietdoelen. In 2013 raakte een jachtvlieger per abuis de controletoren op de Vliehors. Die raakte zwaar beschadigd.

Na onderzoek besloot Defensie de vliegrondes om te draaien. Dat moet de kans op ongelukken als deze verminderen. Het vliegcircuit schuift op richting de Noordzee en de schietrichting verandert van noord naar zuid; piloten komen vanaf de Noordzee aanvliegen en schieten richting de Waddenzee, in plaats van andersom.

Dat heeft gevolgen voor de bewoners op Texel. De meeste geluids- en trillingsoverlast is voorzien op de noordkop. Volgens Defensie blijft de verwachte overlast echter ruim binnen de maxima die in de vergunning zijn vastgelegd.

De gemeente Texel is tegen de wijziging een juridische procedure gestart. Op 3 maart diende een beroep voor de rechtbank in Noord-Holland.

Het ministerie denkt dat dit protest weinig kans van slagen heeft, schrijft staatssecretaris Barbara Visser in antwoord op Kamervragen van PvdA’er Gijs van Dijk. Tijdens de terinzagelegging van de nieuwe omgevingsvergunning voor de Vliehors liet Texel niets van zich horen. Een later ingediend beroep wordt door de rechter dan meestal van tafel geveegd.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Vlieland
Waddengebied