Ontvangers in boeien op Waddenzee moeten gezenderde grote vissen gaan volgen

Boeien werden voorzien van ontvangers. Foto: Rijkswaterstaat

De eerste van ruim 100 ontvangers zijn afgelopen week geplaatst op boeien van Rijkswaterstaat in de westelijke Waddenzee. Deze ontvangers moeten gezenderde grote vissen die van de Noordzee naar de Waddenzee zwemmen gaan detecteren en volgen.

Het gaat om vissen die van de Noordzee tussen Texel, Vlieland en Terschelling naar de Waddenzee komen. Op deze manier hoopt Rijkswaterstaat meer te weten te komen over het gedrag, de zwemroutes en de knelpunten in de Waddenzee. Uiteindelijk moet het leiden tot maatregelen om de visstand in de Waddenzee te verbeteren.

Onderzoek uit meerdere jaren toont aan dat er nog maar weinig grote vissen in de Waddenzee zwemmen. De meeste soorten zijn er nog wel, maar de dieren zijn kleiner en in aantal minder.

Zo’n vierhonderd grote vissen, zoals zeebaars, harder, de ruwe haar en zeeforel, worden dit jaar voorzien van een zender. De vissen worden door sport- en beroepsvissers gevangen, waarna de zender (iets kleiner dan een grote paperclip) onder verdoving in de buikholte van de vis wordt geplaatst.

Wanneer een gezenderde vis in de buurt van een ontvanger is, wordt het unieke nummer en de tijd opgeslagen in het geheugen van de ontvanger. De ontvangers zijn sterk genoeg om binnen een afstand van 0 tot 150 meter de vis te detecteren. De geplaatste zenders kunnen wel 15 maanden signalen blijven zenden. Onderzoekers van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en Wageningen Marine Research (WMR) lezen de opgeslagen data uit met speciaal ontwikkelde software en analyseren de gegevens.

Rijkswaterstaat is van plan om, als dit onderzoek goed uitpakt, volgend jaar ook andere vissoorten op dezelfde manier te gaan volgen, zoals beschermde Natura 2000 soorten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Vlieland
Waddengebied