Miljoeneninvestering Vlieland in nieuw zorgcentrum

De Uiterton wordt in 2020 gesloopt. FOTO ANKE BRUIN

Vlieland trekt de beurs voor de bouw van het nieuwe zorgcentrum Boswijk. In totaal investeert de gemeente ruim 17,5 miljoen euro.

In de loop van volgend jaar gaat het verouderde zorgcentrum Uiterton in Oost-Vlieland tegen de vlakte. Op het terrein aan de oostkant van het dorp moeten 36 seniorenwoningen, een welzijnsgebouw en een zorgvilla verrijzen. De gemeenteraad krijgt maandag het financieringsvoorstel voorgelegd en wordt gevraagd in te stemmen met het ontwerp en het verstrekken van de benodigde kredieten.

Met de nieuwbouw van Boswijk is 14.362.000 euro gemoeid. De aankoop van de oude Uiterton kost 1.250.000 euro. Voor planontwikkeling, bijkomende kosten, frictiekosten en onvoorzien wordt nog eens een kleine 2 miljoen euro uitgetrokken. Met zorgverlener KwadrantGroep zijn afspraken gemaakt over de levering van zorg in de zorgvilla.

Natuurlijk verloop

Vlieland werd op 1 januari 2015 eigenaar van de Uiterton. Wegens oplopende tekorten dreigde de intramurale zorg te verdwijnen, waarna gemeente en Palet uitspraken de zorg op kleinere schaal te zullen voortzetten. Door natuurlijk verloop kon de afbouw van de intramurale zorg worden beperkt en tevens plannen worden ontwikkeld om op bescheidener schaal verder te gaan. ,,Zonder dit traject doorlopen te hebben zou er in het geheel geen 24-uurs intramurale zorg meer op Vlieland bestaan’’, meent het college.

Bij de uitwerking van de plannen moesten flinke hobbels worden genomen. De beperkte ruimte op het terrein vergde creativiteit. Ook de keuze om het complex van twee bouwlagen te voorzien, stuitte aanvankelijk op verzet van het personeel. Ook viel de eerdere kostenberekening van de aannemer fors hoger uit dan voorzien. Boswijk wordt gefaseerd gebouwd.