FC Burgum is door de gemeente absoluut niet financieel bevoordeeld, aldus wethouder Gelbrig Hoekstra.

,,Der binne gjin rare jildstromen, net ûnder it kleed of boppe it kleed’‘, zegt Hoekstra. Ze wordt door oppositiepartijen in Tytsjerksteradiel al maanden beticht van de schijn van belangenverstrengeling. Volstrekt ten onrechte, aldus de wethouder.

In december stelden VVD en GroenLinks opnieuw vragen over de rol van Hoekstra bij de bouw van sporthal de Nije Westermar. In dit project zou voetbalvereniging FC Burgum door de gemeente achter de schermen financieel bevoordeeld zijn. De partijen menen dat Hoekstra de club voortrekt en wijzen er telkens op dat haar bedrijf eerder hoofdsponsor was van BCV, een club die opging in FC Burgum.

Hoekstra is stellig: ,,Ik kin mysels rjocht yn de spegel oanjen.’‘ Ja, haar bedrijf is in het verleden sponsor geweest, maar met niemand binnen FC Burgum heeft ze een band die niet te rijmen is met haar functie als wethouder. Natuurlijk kent ze na dertig jaar wonen en werken in Tytsjerksteradiel een hoop mensen en organisaties. ,,Mar ik kin ûnderskied meitsje yn belangen.’‘

Integriteitsscan

Ze wijst erop dat bij haar aantreden een integriteitsscan is gedaan. Daaruit kwamen geen problemen naar voren en de gemeenteraad kende de inhoud ervan. Ook toen in februari 2019 werd besloten om de Nije Westermar te bouwen, waren er geen bezwaren tegen haar betrokkenheid als wethouder, zegt ze. Dat veranderde in de loop van het project. Zowel in september als oktober vroeg de oppositie spoeddebatten aan over het onderwerp.

Daarbij sprak Hoekstra de aantijgingen over schijnbare belangenverstrengeling tegen. Dat er opnieuw vragen gesteld zijn, vindt ze ,,altyd goed’’. Maar haar antwoord blijft hetzelfde: de beschuldiging is feitelijk onjuist.

Geldstromen

Alle geldstromen zijn bekend, zegt ze. De gemeente betaalde de nieuwe sporthal van de uitkering van de verzekering en geld dat gereserveerd was voor renovatie van de Westermar, voordat die in 2017 afbrandde. FC Burgum heeft er een nieuw sportcafé in gebouwd en daar betaalde de gemeente, beklemtoont Hoekstra, in geen enkele vorm aan mee. Ook niet door het kopen van het oude clubgebouw van VV Burgum voor de taxatiewaarde van 235.000 euro.

Hoekstra ontkent ook dat ze de gemeenteraad onjuist heeft geïnformeerd over bepaalde zaken. Zo zou volgens VVD en GroenLinks uit notulen van de stuurgroep Westermar blijken het niet altijd de bedoeling was dat FC Burgum eigenaar van het sportcafé zou worden, terwijl Hoekstra in oktober zei dat het privatiseren van sportkantines staand beleid was. Volgens Hoekstra is de passage in de notulen zo opgeschreven omdat nog onzeker was of het zou lukken om de eigendom over te dragen aan FC Burgum, maar was dit wel degelijk het doel op basis van het beleid.

Het college verstuurde donderdag de antwoorden op 33 vragen van VVD en GroenLinks over de kwestie. De kans dat daarmee voor de twee partijen de kous af is, is klein. In oktober dienden zij met PvdA en Partij voor de Boeren nog een motie van wantrouwen in. Die werd overigens weggehoond door de coalitiepartijen CDA, FNP en ChristenUnie en haalde het niet.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Tytsjerksteradiel
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct