Verbouw azc-school in Burgum valt 1,2 miljoen euro duurder uit

Het is veel duurder dan verwacht om het voormalige clubgebouw van VV Bergum te verbouwen tot azc-school. Foto: MARCHJE ANDRINGA

Het verbouwen van het voormalige clubgebouw van VV Bergum tot azc-school blijkt zo duur te zijn dat sloop en nieuwbouw voordeliger is.

In plaats van de eerder becijferde 1,2 miljoen euro gaat het om een bedrag van 2,4 miljoen euro. Dit blijkt uit antwoorden die het college geeft op vragen van oppositiepartijen GroenLinks, PvdA, VVD en D66.

Overigens zijn de extra kosten voor de gemeente Tytsjerksteradiel lager, namelijk 200.000 euro, omdat het grootste deel van de meerkosten gedekt wordt door budget van het COA. Het college hoopt dat zelfs tot nul terug te kunnen brengen. Het is in onderhandeling met het COA en het ministerie van Veiligheid en Justitie over een hogere uitkering, vanwege de sterk gestegen kosten voor de bouw van schoolgebouwen.

Verouderd

Het college besloot in juni vorig jaar om het clubgebouw van VV Bergum te kopen om daarin de nieuwe azc-school te vestigen. De huidige schoolgebouwen op het azc-terrein zijn sterk verouderd. Een van de twee gebouwen is er bouwkundig zo slecht aan toe dat het niet meer gebruikt kan worden. De groepen 5 tot en met 8 krijgen al sinds vorig jaar les in de vrijgekomen school in Noardburgum.

Een plaatselijke architect kreeg opdracht een plan te maken voor het aanpassen en uitbreiden van het clubgebouw. Er moesten 120 leerlingen in kunnen. Toen bleek dat het geen 1,2 miljoen euro, maar 2,7 miljoen euro zou kosten om het pand geschikt te maken als school. Er zouden draagconstructies in het gebouw moeten worden aangebracht en er kon een lokaal minder in de bestaande bouw worden gerealiseerd, wat extra uitbreiding vergde.

De kosten waren veel hoger dan verwacht en het college ging op zoek naar alternatieven: semi-permanente nieuwbouw voor 35 tot 40 jaar of tijdelijke huisvesting voor 15 jaar. Semi-permanente bouw bleek op termijn financieel voordeliger uit te pakken. Ook is de verwachting dat de azc-school langer dan vijftien jaar nodig zal zijn. Nadeel is wel dat er een langere vergunningsprocedure moet worden doorlopen, waardoor de school later klaar is. De verwachte oplevering is medio februari 2021. Kosten: 2,4 miljoen euro.

Nagedacht over locatie

In de door de oppositie opgevraagde stukken staat ook dat het college afgelopen januari nog nagedacht heeft over de vraag of de azc-school echt wel op de plek van het clubgebouw moest komen. Niet alleen omdat een verbouwing duurder bleek dan sloop en nieuwbouw, maar ook omdat de locatie na het afschieten van de nieuwbouwwijk in De Warren mogelijk aantrekkelijk zou zijn voor huizenbouw.

De vraag was of de school alsnog een nieuwe plek kon krijgen op het terrein van het vernieuwde en uitgebreide asielzoekerscentrum. Dit zou ongeveer even duur zijn. Maar het bleek niet mogelijk. Bovendien zou de locatie van het clubgebouw veel beter zijn voor de kinderen, omdat die dan onder schooltijd van het azc-terrein af zijn. ‘De kinderen kunnen zich beter concentreren op een locatie waar geen directe dreiging tot uitzetting is’, zo staat in het ambtelijk advies. Het college hield mede daarom vast aan het eerdere besluit.

De vier oppositiepartijen hebben sinds oktober al tientallen vragen gesteld over de gang van zaken rond de azc-school. De partijen hebben het onderwerp op de agenda laten zetten van de raadsvergadering van 26 maart.

home
net-binnen
menu