Tytsjerksteradiel verlengt steunpakket rond corona

Het gemeentehuis van Tytsjerksteradiel in Burgum. FOTO ARCHIEF LC

Het coronasteunpakket voor ondernemers, culturele instellingen en sportverenigingen in Tytsjerksteradiel blijft de rest van het jaar geldig. Dit heeft het college besloten.

Belangrijkste onderdeel is het uitstel van betaling, op aanvraag, van gemeentelijke belastingen. Ook kunnen opties op bedrijfskavels verlengd worden. Verder wordt bij evenementen die niet doorgaan bekeken in hoeverre terugbetaling van subsidie nodig is.

Supermarkten behouden voorlopig ruimere bevoorradingstijden.