De toekomst van de brug bij Eastermar kost Tytsjerksteradiel hoofdbrekens. Er is geen variant zonder nadelen.

De zestig jaar oude brug wordt bediend door Rijkswaterstaat vanuit Schuilenburg, maar dat houdt per 2023 op. Daarom moet er een andere oplossing komen voor Eastermar. Uit een variantenstudie blijkt dat een makkelijke en goedkope manier niet mogelijk is.

De gemeente heeft vier varianten laten onderzoeken: de bestaande brug aanpassen, een nieuwe beweegbare brug bouwen, een nieuwe vaste brug bouwen, of de huidige brug laten bedienen door inwoners van Eastermar.

Prijskaartje

Bij de eerste twee opties zou de bediening vanuit het Swettehûs in Leeuwarden, een provinciale bedienpost voor bruggen, moeten worden gedaan. Het aanpassen van de huidige brug om deze bediening mogelijk te maken kost veel geld. Daarnaast zou er een grote onderhoudsbeurt nodig zijn. Bovendien zou de gerenoveerde brug over circa 32 jaar alsnog helemaal vervangen moeten worden.

Bij een keuze voor een geheel nieuwe beweegbare brug spelen deze problemen niet, maar die is met 4,1 miljoen euro veruit het duurst. Dan is een vaste brug met een doorvaarthoogte van 3 meter voordeliger voor de gemeente: 2,5 miljoen euro. Ook in latere jaren is een vaste brug goedkoper, omdat beheer en onderhoud minder kosten.

Bezwaren van meerdere kanten

Een vaste brug heeft ook nadelen. Zo houdt de gemeente rekening met bezwaren uit het dorp, omdat een verhoogde brug als niet passend wordt beschouwd op deze plek. De entree van het dorp zou minder mooi worden en direct omwonenden zullen er problemen mee hebben. Verder zijn er zorgen over het ‘recreatieve product’ van Eastermar. Ook Smallingerland gaat ervan uit dat een vaste brug de bereikbaarheid van De Leijen voor pleziervaarders beperkt en pleit voor een beweegbare brug. De provincie is eveneens kritisch en De Marrekrite volgt het proces nauwgezet.

Uit tellingen blijkt overigens, zo schrijft Tytsjerksteradiel, dat slechts 0,6 procent van het vaarverkeer niet meer onder een 3 meter hoge brug door zou kunnen. 88,4 procent kan gewoon doorvaren en bij 11 procent lukt dat met gestreken mast of ingeklapte dektent.

Nog geen duidelijke voorkeur

De variant waarbij Eastermarders de brug zelf zouden bedienen, die onderzocht werd naar aanleiding van een raadsmotie, is niet haalbaar omdat er volgens Dorpsbelang geen draagvlak voor is.

Tytsjerksteradiel heeft belanghebbenden uitgenodigd hun mening te geven over het vraagstuk. De gemeente heeft op dit moment nog geen duidelijke voorkeur, zo staat in een brief aan deze groep. Het college wil op 25 maart met de raad in gesprek, maar een definitieve keuze volgt pas later.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Tytsjerksteradiel
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct