Snijden in eigen vlees doet gemeente Tytsjerksteradiel zeer

Het gemeentehuis van Tytsjerksteradiel in Burgum. Foto LC

De OZB gaat in vier jaar tijd met 10 procent omhoog, maar betaald parkeren komt er niet. Tytsjerksteradiel wikt en weegt over noodzakelijke bezuinigingen.

Vooral door de hoge kosten voor zorgtaken heeft Tytsjerksteradiel een tekort van 3,5 miljoen. Het college heeft daarom een uitgebreid pakket van bezuinigingen gemaakt. De gemeenteraad ging er donderdagmiddag over in discussie, hoewel de knoop op 12 november pas definitief wordt doorgehakt.

Het zogeheten sociaal domein, waar de dure zorgtaken onder vallen, stond als eerste op de agenda. Van de dertig inspraakreacties op de bezuinigingen, gingen de meeste over dit onderwerp. En ook in de gemeenteraad was veel behoefte om hierover te praten. Meerdere partijen beklaagden zich over de beperkte tijd, van 30 minuten, die ervoor stond.

Onder één dak

Douwe Hooijenga (CU) vond deze korte behandeling niet in verhouding staan tot het onderwerp. ,,It is hast de helte fan ús begrutting.’’ Burgemeester Jeroen Gebben kon er niet omheen coulant met de klok om te gaan, waardoor er uiteindelijk drie kwartier over gesproken werd.

Lamina Westerdijk (CDA) was het eens met de keuze van het college om niet maximaal te bezuinigen op het sociaal domein. ,,Al docht de kar fan it kolleezje al sear genôch.’’ Wat haar betreft wordt er minder bezuinigd op het sociaal cultureel werk. Ze zag opties om te besparen op gebouwen. Bibliotheken en dorpshuizen zouden onder één dak kunnen. Het maatschappelijk werk eventueel in het gemeentehuis.

Ze deed ook een oproep aan de inwoners om ‘manmachtich’ lid te worden van de bibliotheek. Momenteel is slechts 1 op de 9 dat.

The limit

Met name Saskia van der Werf (PvdA) en Brigitta Scheepsma (GL) wilden zo min mogelijk op welzijnsorganisatie Kearn en de gebiedsteams beknibbelen. ,,Die zitten in de haarvaten’’, zei Van der Werf. Hun inzet voorkomt volgens haar dat mensen in problemen raken, wat de gemeente later veel geld scheelt.

Scheepsma opperde dat de raad kon zeggen: ,,Dit is the limit’’. Maar nergens tijdens de vergadering werd serieus overwogen om een niet-sluitende begroting naar de provincie te sturen. Sjaak Hoekstra (VVD) vond dat er best wel wat te bezuinigen was op de 55 man sterke gebiedsteams en wethouder Tytsy Willemsma concludeerde dat een raadsmeerderheid achter de maatregel stond.

Geen betaald parkeren

Het ging niet alleen over de zorg. Zo werd het college ook opgeroepen het evenementenbeleid niet meteen helemaal af te schaffen en ook naar het schrappen van kapvergunningen nog even goed te kijken.

Het ‘finetunen’ (korter maken) van de openingstijden van de milieustraat kreeg wel bijval, omdat er op sommige tijdstippen bijna niemand komt. Ook de verhoging van de OZB kreeg steun, tot verdriet van VVD en Partij voor de Boeren.

Wat er niet komt is de invoering van betaald parkeren in Tytsjerksteradiel. Geen fractie is daar voorstander van. In tijden van corona is dat iets wat je de plaatselijke ondernemers niet moet aandoen, was de gedeelde opvatting.