Een vaste brug bij Eastermar zet de waterrecreatie op en rond de Leijen voor lange tijd op slot. De provincie adviseert Tytsjerksteradiel dit niet te doen en een op afstand bedienbare brug over De Lits te leggen.

Tytsjerksteradiel dubt en wikt en weegt over wat ze moet met de brug bij Eastermar. De constructie is zestig jaar oud en vraagt forse investeringen. Ook is er een oplossing nodig omdat de brug over twee jaar niet langer door Rijkswaterstaat wordt bediend vanuit het brugwachtershuis bij Skûlenboarch..

De gemeente heeft vier ideeën op papier gezet: aanpassing van de bestaande brug, bouw van een nieuwe beweegbare brug, bouw van een nieuwe vaste brug, of de huidige brug laten bedienen door inwoners van Eastermar.

Bij de eerste twee opties zou de brug worden bediend vanuit het Swettehûs, een provinciale bedienpost in Leeuwarden. Om dat mogelijk te maken is een dure aanpassing nodig.

Een nieuwe beweegbare brug kost ruim 4 miljoen euro en geeft 240.000 euro aan jaarlijkse lasten. De aanleg van een vaste, 3 meter hoge brug kost 2.5 miljoen en is de goedkoopste oplossing. Geld is een belangrijke factor voor Tytsjerksteradiel, dat niet ruim bij kas zit. Om een weloverwogen afweging te kunnen maken heeft de gemeente de provincie gevraagd om advies over de voorliggende varianten.

Op slot

Gedeputeerde Staten zijn helder en schieten het plan voor een vaste brug af. In de brief schrijft commissaris van de Koning Arno Brok aan het college van Tytsjerksteradiel het zonder omhaal van woorden: ‘Wij zijn van mening dat een vaste hoge brug in de Sumarderwei in Eastermar de recreatieve ontwikkelingen op en rond de Leijen voor een zeer lange periode op slot zet’.

De recreatieve belangen en ontwikkelingen van de hele regio worden geblokkeerd, oordeelt GS en de bestaande toeristische en recreatieve activiteiten worden beperkt in hun bestaan en ontwikkeling. Met een vaste brug zullen zeilers en recreanten met hogere schepen de route mijden, verwacht de provincie.

Weggegooid geld

Daar komt bij dat met het verdwijnen van de draaibare brug de gedane investeringen in de vaarroute over De Lits voor een groot deel teniet worden gedaan. De Lits-Lauwersmeerroute is binnen het Friese Merenproject juist opgewaardeerd tot een recreatieve, rustige vaarweg in het Noordoosten van Fryslân. Er is 10 miljoen euro geïnvesteerd door zes gemeenten en de provincie. Met een vaste brug zou dat weggegooid geld zijn.

De provincie zegt dat de gemeente, samen met Rijkswaterstaat, naar een oplossing moet zoeken die de recreatieve ontwikkelingen niet beperkt. GS doet een voorzet. ‘Een beweegbare brug met bediening vanaf It Swettehûs behoort wat ons betreft zeer zeker tot de mogelijkheden.’ GS voegt daaraan toe dat de provincie de gemeente wil helpen die optie verder uit te werken.

De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel praat donderdag over de toekomst van de brug.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Tytsjerksteradiel
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct