Molens zes jaar verzekerd van onderhoudsgeld

Molen. FOTO PIXABAY

Drie molens in Tytsjerksteradiel krijgen voor zes jaar financiële steun van de gemeente om het onderhoud uit te kunnen voeren. Het gaat om de Ypeymolen in Ryptsjerk, De Olifant in Aldtsjerk en de Wynsermolen in Wyns.

De gemeente kende ze elk jaar al een bijdrage toe via de Stichting De Fryske Mole. Nu is voor zes jaar vastgelegd dat er jaarlijks 6250 euro beschikbaar komt.

Het college heeft besloten om de financiering voortaan zo te regelen.