Inloopavonden over mogelijke kabelverbinding van Noordzee naar Burgum

De elektriciteitscentrale in Burgum. FOTO LC

Netbeheerder Tennet en het ministerie van Economische Zaken houden deze weken inloopbijeenkomsten over de route van een nieuwe ondergrondse stroomverbinding.

De kabelverbinding moet het nog te bouwen windpark 'Ten Noorden van de Waddeneilanden' aansluiten op een van de hoogspanningsstations in Burgum, de Eemshaven en Vierverlaten (Groningen). Op die manier wordt de stroom van het windpark overgezet op het landelijke elektriciteitsnet.

Deze week waren er bijeenkomsten voor inwoners in Hollum en Garnwerd, maandag gebeurt dat in Dokkum (IJsherberg, 19.00-21.00) en dinsdag op Schiermonnikoog (Van der Werff, 14.00-17.00, 19.00-21.00).

80 Kilometer uit de kust

Ruim 9500 huishoudens in Noord-Nederland hebben een uitnodiging ontvangen. Tennet wil meer informatie over het gebied verzamelen om de definitieve kabelroute en de locatie voor een transformatorstation op maximaal 6 kilometer van de elektriciteitscentrale te bepalen.

Het windmolenpark wordt ongeveer 80 kilometer uit de kust gebouwd, ten westen van het bestaande windmolenpark Gemini. In 2026 wordt het in gebruik genomen. Het kan voorzien in de jaarlijkse stroombehoefte van 700.000 huishoudens.

Wie niet bij de inloopbijeenkomsten kan zijn, kan online informatie bekijken en een mening achterlaten: www.netopzee.eu/tennoordenvandewaddeneilanden .

Je kunt deze onderwerpen volgen
Tytsjerksteradiel