'Indrukwekkende' wake bij detentiecentrum Zeist voor Afghaans gezin uit Burgum

Foto Keistadnieuws

Een bus vol Friezen reisde zondag af naar Zeist om het Afghaanse gezin uit Burgum, dat sinds dinsdag in het detentiecentrum verblijft, een hart onder de riem te steken.

Onder anderen leden van de Vrijgemaakt-Gereformeerde Kerk van Noardburgum, waar een deel van het tot het christendom bekeerde gezin vaak kwam, bekenden uit Burgum en anderen die zich spontaan hadden aangemeld, stapten in Noardburgum in. Ook andere vluchtelingen uit het azc waren erbij. Onderweg werd gezongen en gebeden voor de Afghanen, die in afwachting van hun uitzetting in het centrum in Zeist verblijven.

Namen opgezegd

Eenmaal ter plaatse ontstaken de deelnemers lichtjes en maakten ze al pratend en zingend een wandeling door het donkere bos rond het detentiecentrum. De tocht eindigde bij de achterzijde van het gebouw, waar door de in totaal ruim honderd uit heel Nederland afkomstige deelnemers werd gezongen en de namen van de kinderen binnen werden opgezegd. ,,Der waard sein dat se ús dêr hearre kinne’’, vertelt Kobe Flapper, een van de deelnemers. ,,Wy seinen faak ‘wij staan hier voor jullie’. Hiel yndrukwekkend wie it.’’

Het gezin, bestaande uit twee volwassenen en vijf kinderen, werd dinsdag in alle vroegte van bed gelicht. De zeven zijn uitgeprocedeerd en de vreemdelingendienst gelooft niet dat een deel van hen daadwerkelijk christen is geworden. In hun thuisland zijn christenen hun leven niet zeker.

Dat de wake waarschijnlijk weinig concreets oplevert, snapt Flapper. ,,It is ek mear it gefoel datst it goeie dochst. Want mei neat dwaan bist wis dat der neat feroaret op de wrâld. In soad minsken dy’t hjir steane, lizze harren hoop yn hannen fan God en bidde foar asyl en dat it goedkomt.’’

'Hoe kin de IND sjen oft se leauwe?'

,,Eins hearre we hjir hielendal net te wêzen’’, besloot Flapper. ,,Dy minsken hearre yn Burgum te wêzen, hielendal no’t de kryst deroan komt. Ik ha sjoen hoe wichtich it geloaf is foar de minsken hjir, ek foar oare flechtelingen ût it azc. Hoe kin de IND no sjen oft se wol of net echt leauwe?’’

Gelijktijdig werd er ook een wake gehouden voor een gezin uit Iran, in dezelfde situatie bivakkerend. De kerkenraden van Zeist en Soest/Soesterberg organiseren deze wakes geregeld.

Lees ook: Burgumers naar wake uit protest tegen uitzetting Afghaans gezin